Dansk Privacy Netværk introducerer månedens klummeskribent


keyboard

Dansk Privacy Netværk vurderer, at der er et udpræget behov for en bred og åben debat om privacy. Dansk Privacy Netværk har naturligvis ikke alene en generel interesse i, men føler også et ansvar for at udbrede kendskabet til og forståelsen for privacy for den enkelte borger så vel som enhver privat og offentlig organisation. Men Dansk Privacy Netværk ser det selvsagt også som en af sine væsentligste opgaver, at gøre opmærksom på behovet for støtte til øget offentlig og privat forskning og udvilking i privacy.

Dansk Privacy Netværk vil gerne yde sit bidrag til en lødig og seriøs debat med introduktionen af månedens klummeskribent. Ideen er at invitere en ekspert, journalist eller en engageret person til efter eget valg at tage et eller flere temaer om privacy op til debat på bloggen. Det kan være et aktuelt emne, men det kan også være med en særlig forskningsmæssig, erhvervsmæssig, samfundsmæssig eller personlig synsvinkel. En kritisk tilgang er forventelig og også mere end velkommen, men behøver absolut ikke at være en forudsætning. Det gode eksempel vil selvfølgelig have en ligeså stor opmærksom-hedsværdi i debatten. Det er så håbet, at indlæggene vil blive livligt kommenteret af alle.

Vi vil om kort tid præsentere den første klummeskribent for august.