Søren Duus Østergaard er månedens klummeskribent


pen

Søren Duus Østergaard, senior eGovernment Advisor for IBM Europe, Middle East & Africa er Dansk Privacy Netværks første klummeskribent. 

Søren er cand. polit. fra 1970, og har siden været ansat i IBM, hvor han har beklædt en række ledende stillinger: Chef for IBM’s nordiske interne uddannelse, afdelingsleder for kommuner og sundhedssektoren, Program manager for kundeplanlægning og for introduktion af leasing, afdelingschef for IBM’s markedsføring til undervisnings- og forskningssektoren i Danmark, markedsudviklingschef for den offentlige sektor, multimediechef for IBM Nordic, program manager for EU Projekter og kommunikation og siden 1998 nuværende job.

Søren har siden slutningen af 1980’erne beskæftiget sig med sikkerhed og privacy, deltog i de første projekter om borgerkortet, om den digitale signatur i Danmark og såvel privacy, som sikkerhedsrelaterede projekter siden midten af halvfemserne i Danmark og udlandet. Han er ekstern censor på IT-Universitetet og CBS i bl.a. Informationøkonomi, Filosofi, Strategisk Planlægning, e-Business og Enterprise Architecture.

Siden midten af halvfemserne har han været medlem af EU’s eksterne specialistgruppe i Trust & Confidence programmet.

Søren var fra 2001 til 2008 medlem af Teknologirådets bestyrelse, og deltog her bl.a. som medlem af advisory board i PRISE – PRIvacy og Security – et tværgående projekt som danner rammen om anbefalingerne for at afveje de to hensyn i EU’s 7. rammeprogram.

Søren er desuden medlem af IT rådet for Grønland og er bestyrelsesformand for Alexandra Instituttets center for forskning i sikkerhed.