Årets privacykonference afholdes d. 12. november 2008


Konferencen med titlen “Pyt med privatlivet? – privacy by design” arrangeres i et samarbejde mellem Alexandra Instituttet, Dansk Privacy Netværk, Delta, Logica og Teknologisk Institut og finder sted d. 12. november 2008 fra kl. 9.00 – 16.15 på Schæffergården i Gentofte. 

På konferencen vil der blive stillet skarpt på privacy ud fra et teknologisk, juridisk og etisk perspektiv. En lang række førende danske eksperter vil give svar på centrale spørgsmål som:

 • Hvor vidt går overvågningens omfang?
 • Hvad kan man med anvendelse af ny, moderne teknologi?
 • Bliver terror reelt bekæmpet med overvågning af mail, telefoni og internet mv?
 • Kan de skadelige effekter af overvågning begrænses
 • Hvad siger Menneskerettighederne, EU-retten, Grundloven og Persondataloven?
 • Hvad koster fortrolighedsbrud og brud på privatlivets fred de virksomheder, der begår dem?
 • Keynotes og præsentationer vil bl.a. blive leveret af journalist Frank Esmann, director Jan Camenish, IBM, senior konsulent Mikael Hertig, Logica, Thomas Sørensen, Delta, chefjurist Jacob Mchangama, Cepos, direktør Frederik Kortbæk, FK Consulting samt professor  Jens Perch Nielsen.

  En Paneldiskussion med Retspolitisk ordfører for Enhedslisten Line Barfod, Hanne Severinsen, forh. MF, Filosof Lene Andersen og Chefkonsulent Henning Mortensen, DI, medlem af IT Sikkerhedskomiteen vil runde konferencen af.

  “Pyt med privatlivet? – privacy by design” gennemføres i forbindelse med videnskabsminister Helge Sanders og IT-sikkerhedskomiteens konference “Privatliv på profilen” dagen før, d. 11. november 2008 i Industriens Hus i København.  

  Download hele programmet her.

  For yderligere oplysninger venligst kontakt Frederik Kortbæk.