D. 28. januar 2009 er international databeskyttelsesdag


coelogo eulogo2

I dag er det for 3. gang international databeskyttelsesdag. Det er et initiativ som Europarådet har taget med støtte fra Europa-Kommissionen. Formålet er at give de europæiske borgere en chance for at forstå, hvad personlige data er, hvad og hvorfor de indsamles og behandles og hvilke rettigheder borgeren har med hensyn til denne behandling. Borgeren bør også være opmærksom på mulige risici i forbindelse med ulovlig fejlekspedition og urimelig behandling af hans ellers hendes personlige data. Det er også hensigten med Databeskyttelsesdagen at uddanne og informere den brede offentlighed om deres  rettigheder, men også at give borgerne mulighed for at møde fagfolk og repræsentanter for relevante myndigheder. Over alt i Europa afholdes en lang række arrangementer for at øge bevidstheden om databeskyttelse og informere borgerne om deres rettigheder og god praksis, og dermed give dem mulighed for at udøve disse rettigheder mere effektivt.

På grund af sin betydning markerer også USA og Canada samt private organisationer dagen i dag og indsatsen for større bevågenhed om databeskyttelse og privacy.

Dansk Privacy Netværk vil gerne benytte databeskyttelsesdagen til at slå et slag for privatlivets fred samt friheds- og menneskerettighederne og opfordrer alle til at gå sammen og markere dagen. Dette kan man gøre på forskellig vis ved at rejse debat derhjemme eller på arbejdspladsen om beskyttelsen af personlige oplysninger, overvågning, privatlivets fred og de reelle problemer og mulige løsninger som er forbundet hermed. Det er jo en af fordelene ved at tale om privacy at det berører os alle: børn og forældre, ansatte og arbejdsgivere, forbrugere, virksomheder, myndigheder osv. osv. Der er i øvrigt mange steder man kan søge om information og Dansk Privacy Netværk henviser i den forbindelse til de omfattende ressourcer om databeskyttelse og privacy som kan downloades fra bloggen.

Når sandt skal være sagt, så har privacy trange kår i dagens Danmark. Det skyldes først og fremmest at vi selv sløser meget med vore egne personlige data. Det er klart at en regulering og retsbeskyttelse er nødvendig, men når alt kommer til alt så drejer det sig i lige så høj grad om at motivere hver enkelt borger til at øge bevidstheden om, hvorfor meningsfyldt regulering af privatlivet og håndhævelse af  “privatlivsrettigheder” er nøglen til beskyttelse af vores evne til at kontrollere vores egne personlige oplysninger.

Det er det databeskyttelsesdagen skal gøre opmærksom på og hvis ikke for andet så vil det være godt blot at ofre et par minutter i dag til at være sig sine personlige data bevidst og gøre sig nogle tanker om ens private liv og integritet. Dansk Privacy Netværk er allerede på vej med en lang række privacy tiltag, herunder flere forskningsinitiativer, lancering af en privacy pris, gennemførelsen af konferencen “Pytmedprivatlivet?” i løbet af 2009 samt yderligere debat med både en perlerække af spændende og tankevækkende indlæg på bloggen og i andre medier.

I anledning af databeskyttelsesdagen har California Office of Data Protection udgivet en anbefalelsesværdig præsentation med klare og let forståelige råd om hvordan man beskytter sin privacy på sin computer. Præsentationen kan downloades her.

Dagen giver anledning til at informere om databekyttelsen i EU. En folder om emnet udgivet af EU-Kommissionen kan downloades her.

For at skabe gode vilkår for befolkningens brug af internettet afviklede Videnskabsministeriet i 2008 i samarbejde med en lang række danske virksomheder kampagnen “netsikker nu!”. “netsikker nu!” arbejder for, at danskerne skal blive mere fortrolige med it-sikkerhed og øge sikkerheden og privacy på egne medier. Kampagnen sætter fokus på aktuelle it-sikkerhedsproblemer, som vi kan støde på i vores færden på internettet, og hvordan vi kan undgå eller afhjælpe dem. som led i kampagnen er der udgivet et magasin, som kan downloades her.

databeskyttelse