Offentlig konsultation om EU-datadirektivet


mennnesker

Art. 29-gruppen (repræsentanter fra datatilsynene i EU) har lanceret en offentlig Consultation on the legal framework for the fundamental right to protection of personal data, hvor alle kan bidrage – dvs. privatpersoner, organisationer og offentlige myndigheder.

Persondataloven fra 2000 er baseret på EU´s datadirektiv fra 1995, som det er på tale at opdatere, især på baggrund af de indførte ”terror-love” efter 11.9. 2001, men også i lyset af den teknologiske udvikling og udbredelsen af online sociale netværk som f.eks. Facebook.

Til belysning af temaet henvises til den nyligt offentliggjort Rand Europe rapport ”Review of the European Data Protection Directive”, som kommer med en lang række anbefalinger på hvordan man kan forbedre databeskyttelsesregimet for borgere i de europæiske lande. Tjek:
https://danskprivacynet.files.wordpress.com/2009/05/review_of_eu_dp_directive.pdf.
Rapporten er bl.a. omtalt her: https://danskprivacynet.wordpress.com/2009/05/19/eu%c2%b4s-databeskyttelsesdirektiv-b%c3%b8r-updates/

Dansk Privacy Netværk opfordrer alle til at bidrage og netværket vil også gerne medvirke til at lave en fælles dansk og meget gerne fælles europæisk udtalelse. WG29 vil uden tvivl lægge vægt på en udtalelse, som bakkes op af en bred vifte af interesseorganisationer, offentlige myndigheder, politikere, opinionsdannere og enkeltpersoner.

Et koordinerende setup vil blive lanceret så snart som muligt. I mellemtiden er alle velkommen til at rette direkte henvendelse til Dansk Privacy Netværk  eller sende en kommentar.

Frist til aflevering af bidrag er 31.12. 2009.