Flere virksomheder har fokus på datasikkerhed


dv278004

Ifølge PricewaterhouseCoopers årlige Global State of Information Security Survey, der netop er offentliggjort i samarbejde med CIO og CSO Magazines, fremgår det, at flere virksomheder, herunder offentlige myndigheder, bekymrer sig om datasikkerheden.

Således viser undersøgelsen, der er baseret på interviews af 7.200 globale ledere, at i forhold til sidste år, har 41% af virksomhederne nu ansat en IT-sikkerhedschef (CSO) sammenlignet med blot 27% sidste år. Stillinger som CISO (Chief Information Security Officer), der bedst kan oversættes som den ansvarlige for informationssikkerhed og som Chief Privacy officer (CPO), der på dansk kan betegnes som den ansvarlige for privatlivsbeskyttelse er også skudt i vejret. CISOs er nu ansat i 44% af de adspurgte virksomheder, sammenlignet med 29% sidste år, og 30% af virksomhederne gør nu brug af en CPO sammenlignet med 21% for et år siden. Hertil kommer at yderligere 32% af virksomhederne siger, at de har planer om at oprette en stilling som CISO eller CSO.

Ifølge Mark Lobel fra PricewaterhouseCoopers, der i anledning af offentliggørelsen har udtalt sig til Forbes, kan den øgede opmærksomhed på security og privacy hos direktionen, til dels tilskrives den globale økonomiske afmatning. Antagelsen om, at økonomisk tilbagegang udmønter sig i øget cyberkriminalitet sammen med en risiko for utilfredse tidligere medarbejdere, der har været udsat for massefyringer, har tilsyneladende skabt ny frygt for datasikkerheden, hævder Lobel.

Og han fortsætter: “I sådanne nedgangstider oplever folk, at store risici er på vej. Hvis dit security budget ikke beskæres, har du brug for en chef, som kan udnytte budgettet effektivt og fornuftigt”

Det fremgår endvidere af undersøgelsen, at 38% af de adspurgte planlæggger at øge udgifterne til IT-sikkerhed sammenlignet med 12%, som har til hensigt at skære ned på budgettet. Det er et tegn på, at sikkerheden forbliver vigtig i nedgangstider omend af mindre betydning i starten af den økonomiske nedtur. I den samme undersøgelse sidste år, svarede 44% af de adspurgte, at de havde til hensigt at øge udgifterne til IT-sikkehed, mens kun 5% planlagde at skære ned.

Selvom der ikke foreligger oplysninger om, hvor mange danske virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, er der imidlertid ikke noget der tyder på, at udviklingen ikke også i en vis udstrækning vil gøre sig gældende i Danmark. At IT-sikkerhed stadig er vigtigst underbygges således af en dansk IDG undersøgelse, der også netop er offentliggjort og omtalt af Computerworld.

Download hele undersøgelsen, der behandler en lang række andre IT-temaer, her.

Stor opbakning til The Civil Society Madrid Declaration


thepublicvoice

The Public Voice coalition afholder d. 3. november 2009 i Madrid en konference  med titlen “Global Privacy Standards for a Global World”. Konferencen vil blive afholdt i forbindelse med International Conference of Data Protection and Privacy.

Blandt de vigtigste resultater for konferencen vil være frigivelsen af The Civil Society Madrid Declaration, der er et dokument udarbejdet af organisationskomiteen bag  konferencen. Madrid-erklæringen er et omfattende dokument, der bekræfter internationale instrumenter til beskyttelse af privatlivets fred, identificerer nye udfordringer og anbefaler specifikke tiltag: http://www.thepublicvoice.org/madrid-declaration

Erklæringen indeholder generelle synspunkter og principper for privacy, som burde finde bred opbakning og den internationale støtte som erklæringen indtil videre har fået vil givetvis bidrage til at målrette privacy dagsordenen  om mere forbrugerbeskyttelse og sende et klart signal til de nationale datatilsyn og dermed også medvirke til at påvirke lovgivning og forvaltningspraksis i hele verden. Det gælder også i Danmark selvom flere af  rekommendationerne allerede efterleves idag, at et par stykker synes mindre realistiske (især rekommentation nr. 9 om et teknologi-moratorium) og/eller forekommer mindre væsentlige i en dansk sammenhæng og til trods for at den danske  persondatalov ikke er så ringe endda.  

Der er stadig mulighed for at underskrive erklæringen enten på vegne en organisation eller på egne vegne hvilket hermed er en opfordring. Jeg har selv underskrevet erklæringen på egne vegne.

Biometri er noget du har


biometrisktemplate

Det fremføres ofte i debatten, at biometri er offentlig tilgængelig information. Vi aflægger vore fingeraftryk alle vegne (på ølglas, dørhåndtag osv.) og vore ansigter afbildes på fotos, der lægges på internettet endda uden at vi selv ved af det.

Men denne uafvendelige kendsgerning udelukker ikke, at biometriske kendetegn er og bliver unikke. De er bare ikke hemmelige. Udfordringen for leverandørernes forskning- og udviklingsafdelinger består i, at gøre dem hemmelige. Og hvorfor det ? Fordi en kompromitteret biometri ikke kan erstattes. Du kan ganske vist designe et biometrisk system med substituering af op til ni fingre og en iris (alle dine fingeraftryk er forskellige og selv din venstre iris er forskellig fra din højre). Men en forfalsket biometri er tabt for altid.

Det er også en kendt sag, at især fingeraftryksbiometri kan hackes eller spoofes. Hvorledes dette kan lade sig gøre har den tyske Chaos Computer Club bl.a. givet tips om i en videosekvens. For fuldstændighedens skyld skal det imidlertid anføres, at disse angreb ofte gennemføres i laboratorier, på baggrund af en forud indhøstet indgående viden om det biometriske system og hvor positive tests ofte først lykkes efter mange forsøg. Men selv om det i den virkelige verden vil være endog meget svært at gennemføre en hacking, så udelukker det dog ikke, at det principielt er muligt.

Derfor tages disse eksempler alvorligt og er faktisk med til løbende at forbedre teknologien. Hidtil er dette sket ved at raffinere sensorerne (f.eks. med anvendelse af multispektral billedanalyse), at fusionere flere forskellige biometriske modaliteter (f.eks. fingeraftryk og iris), at supplere med PIN-koder mm.

Når det er sagt, så hersker der heller ikke nogen tvivl om, at passwords (eller noget du ved) og smartcards alene eller i kombination heller ikke giver sikker autentificering, eftersom de enten kan glemmes eller tabes og ydermere ikke effektivt kan bindes til en person, hvorved systemet ikke kan differentiere mellem en legitim bruger og angriber.

Når nu biometri ikke er hemmelig,hvorfor så ikke dels kryptere disse data og derudover benytte biometri som en krypteringsnøgle ? At kryptere den biometriske template i en database kan lade sig gøre på sædvanlig vis og vil forbedre systemets security, men spørgsmålet om privacy er uløst, i de tilfælde hvor kontrollen med krypteringsnøglerne og dermed af de biometriske data er hos ejeren af en centraldatabase (i modsætning til en lokaldatabase). Det andet spørgsmål kan imidlertid ikke umiddelbart lade sig gøre, fordi de biometriske data (templates) er forskellige af natur. Hvert nyt realtime fingeraftryk er forskelligt og konventionel kryptering tolererer ikke en eneste bitfejl. Derfor koncentrerer nyere forskning sig i stedet for at udvikle metoder til at binde en krypteringsnøgle til de biometriske data, således at nøglen hele tiden kan regenereres.

Forskningen kaldes for biometrisk kryptering og defineres som en proces, der på en sikker måde binder (ikke indlejrer) en PIN eller en krypteringsnøgle til biometrisk data, så hverken nøglen eller de biometriske data kan udledes fra den gemte template. Nøglen kan kun dekrypteres med den registrerede persons realtime biometriske data, f.eks. et fingeraftryk. Hermed kan man dekryptere en PIN, et password eller en alfanumerisk streng for adskillige applikationer.

Det vil føre for vidt at komme nærmere ind på de forskellige modeller for biometrisk kryptering i denne omgang, men temaet vil blive taget op ved en senere lejlighed. Nogle hovedprincipper kan dog anføres:

• brug af biometriske eksemplarer (f.eks. friske fingeraftryk) og biometriske templates anvendes kun for at danne samt verificere bestemte pseudo-identiteter (som ikke må indeholde biometriske data) og det biometriske eksemplar så vel som den biometriske template må ikke gemmes overhovedet.
• undgå at biometriske data eller andre data kan benyttes til at udlede en bestemt persons identitet
• undgå at biometriske data eller andre data kan bruges til at linke personer (data-subjekter) på tværs af databaser (function creep)
• begrænse processen af persondata til et absolut minimum
• slette det biometriske eksemplar og den biometriske template (rodidentitet) så hurtigt som muligt efter processen, såfremt disse ikke er nødvendige til brug for processens formål
• udelukke rekonstruktion af det biometriske eksemplar fra den biometriske template (uden reverse engineering)
• gøre brug af lokal database samt verifikationsfunktion og gemme persondata på en device under kontrol af data-subjektet (match-on-card eller system-on-card)
• undgå at nogen yderligere persondata er direkte linket til de biometriske data (til brug for den midlertidige proces), såfremt dette ikke er nødvendigt for processens formål
• informere brugeren (datasubjektet) om systemets formål, funktion og proces
• såfremt det kræves, at enhver bestemt pseudoidentitet genereres fra et nyt (frisk) biometrisk eksemplar med henblik på at øge gennemsigtighed
• generering af forskellige pseudoidentiteter, som til enhver tid kan tilbagekaldes af datasubjektet, til forskellige applikationer

Lad os forestille os et scenarie med brug af en biometrisk krypteringsløsning i forbindelse med eksempelvis receptudskrivning.

1. Patienten (datasubjektet) besøger sin læge, der skriver en recept. Recepten sendes til patientens indbakke på den landsdækkende receptserver.
2. Derhjemme, bruger patienten sin personlige computer til at få adgang til receptserveren. Via en sikker forbindelse, autentificerer receptserveren sig overfor patientens smartcard, og som ved denne autentificering ved, hvilken indbakke, der skal åbnes. I indbakken er gemt de yderligere data, der kræves for at udføre hybridverifikationen. Patientens realtime biometriske data bruges sammen med de supplerende oplysninger til at oprette en midlertidig pseudo-identitet (PI1*). Denne bliver herefter sendt til den centrale applikation og sammenlignes med en tidligere (ved registreringen) gemt pseudo-identitet (PI1). Eftersom der er en match får patienten adgang.
3. Herefter finder patienten den pågældende recept i indbakken og tildeler apoteket adgang til den. Dette sker ved at etablere et link mellem recepten og den pseudo-identitet, som patienten gør brug af på apoteket.
4. På apoteket bruger patienten sit personlige smart card i forbindelse med apotekets terminal ( indstiks- eller berøringsfri læser). Terminalen autentificerer sig selv og får adgang til sin indbakke på patientens smartcard, hvor yderligere data til brug for verifikationsprocessen er gemt. Ved at bruge patientens realtime biometriske data (via en scanner på f.eks. selve patientens smartcard) sammen med de supplerende oplysninger, kreeres en midlertidig pseudo-identitet (PI2*), der sammenlignes med den oprindelige (PI2), der er gemt på patientens smartcard ved registreringen. Apoteket’s system sammenligner de to pseudo-identiteter, og eftersom der er et match, kan systemet nu bruge pseudo-identiteten til at søge efter linkede recepter.
5. Den recept, der er linket til patientens ”apotek-pseudo-identitet” bliver fundet og patienten kan få sin medicin. Apoteket opdaterer recepten med bemærkning om hvilken medicin der er blevet udleveret.

Biometrisk kryptering kan således både sikre security og privacy. Sådan som de biometriske data indgår i processen ved kun at blive anvendt ved registreringen af en person, hvorefter de transformeres til pseudoidentiteter, kan man faktisk ikke mere definere biometri som “noget du er”, men mere som “noget du har”, nemlig unikke pseudoidentiteter.

Det komplette koncept kan i øvrigt også indeholde “noget du ved” (hybridverifikation), hvorefter der sker en effektiv integration af alle hidtil kendte autentifiseringsmetoder. Man kan med rette tale om den højeste grad af en privacy enhancing technology-løsning.

Biometrisk kryptering bør være en obligatorisk feature for et fremtidigt dansk borgerservicekort.

På Danish Biometrics blog i undermenuen biometrisk kryptering kan man finde yderligere information om biometrisk kryptering.