Er Præsident Obama’s tale vendepunktet i kampen mod terror ?


 Præsident Barack Obama  Official White House photo by Pete Souza

USA´s præsident Barack Obama holdt d. 21. maj 2009  en tale med titlen “Protecting Our Security and Our Values”. Talen blev givet i historiske og tankevækkende rammer, nemlig i nationalarkivets skyhøje marmor og kalkstens rotunde i Washington, som bl.a. udstiller den originale amerikanske uafhængighedserklæring udstedt den 4. juli 1776.

I sin tale, der indledes med, at “These are extraordinary times for our country” præsenterer præsident Obama sin tilgang til bekæmpelsen af terrorisme i forhold til amerikansk lov og amerikanske værdier og han skitserer de eksisterende problemer og de udfordringer, der er for at løse dem.

Efter at have nævnt de skridt der er taget siden 2001 i kampen mod ekstremister, herunder en bedre beskyttelse af USA´s grænser, et øget beredskab overfor eventuelle fremtidige angreb og en global ikke-spredningsordning, der skal forhindre at verdens farligste mennekser skal få adgang til verdens mest dødelige våben, fastlår præsidenten, at alle disse initiativer er nødvendige for at hodle USA sikker. Og han fortsætter:

“Men jeg mener med hver fiber i min krop, at i det lange løb vil vi ikke kunne holde dette land sikkert, medmindre vi mobiliserer kraften i vores mest fundamentale værdier. De dokumenter, vi opbevarer her i salen , uafhængighedserklæringen, forfatningen, Bill of Rights, er ikke bare ord skrevet på gammelt pergament. De er grundlaget for frihed og retfærdighed i dette land, og et lys, der stråler for alle, der søger frihed, retfærdighed, lighed og værdighed i verden.”

Længere henne i talen, fastslår Obama, at Bush-regeringen foretog en række forhastede beslutninger, der selvom de var motiveret af et oprigtigt ønske om at beskytte det amerikanske folk, imidlertid også alt for ofte har været baseret på frygt i stedet for fremsyn.

Og han fortsætter: “Med andre ord, vi er kommet ud af kurs…. Lad mig sige det helt klart: Vi er virkelig i krig med al Qaeda og deres allierede. Vi har brug for at opdatere vores institutioner til at håndtere denne trussel.  Men vi må gøre det med en varig tillid til retsstaten og en retfærdig rettergang; i kontrol og balance og ansvarlighed.”

Herefter koncentrerer Obama sig meget om sin beslutning om at lukke Guantanamo fængslet og hvorledes det skal finde sted. Herom vil jeg ikke gå i detaljer i denne sammenhæng selvom beslutningen i høj grad er manifestationen på præsidentens nye holding til retssikkerhed.

I slutningen af sin tale siger Obama,at “det amerikanske folk er ikke ekstremister og de vælger os ikke for at have en rigid ideologisk holdning til vore problemer. De ved, at vi ikke behøver at ofre vores sikkerhed for vores værdier, og heller ikke at give afkald på vores værdier for vores sikkerhed, så længe vi tilgår vanskelige spørgsmål med ærlighed, bekymring og en dosis af almindelig sund fornuft.”

Det centrale budskab i præsidentens tale, der på formidabel vis blev understreget af de pompøse omgivelser og effekten af den rungende genlyd den kastede af sig i den store kuppelsal er , at der ikke er nogen modsætning i at forsvare de amerikanske værdier og samtidig beskytte nationens sikkerhed.

For mig at se, er talen den vigtigste præsident Obama endnu har holdt indtil dato. Den vil få kolossal psykologisk betydning og efter min bedste overbevisning indvarsle en ny holdning til terrorkampen og overholdelsen af menneskerettighederne ikke alene i USA men også i resten af verden. Det er ikke kun fordi det er indehaveren af verdens mægtigste embede der siger det, men fordi det netop er Barack Obama. For han mener det alvorligt. Det er ikke blot symbolpolitik. Overalt i verden vil menneskerettighedsorganisationer få medvind og kunne presse regeringer og politikere, som sikkert også selv visse steder vil  lade sig inspirere og anspore til at tage beskyttelsen af menneskerettighederne mere seriøst i forhold til kampen mod terror. Der er ikke nogen tvivl om, at retsbeskyttelsen for det enkelte individ ikke vil blive svækket yderligere, men tværtimod vil blive styrket respektive genoprettet og bekæmpelsen af terror vil blive mere afbalanceret i forhold til menneskerettighederne generelt og herunder i forhold til privacy og persondatabeskyttelse. Danmark vil ikke være nogen undtagelse. Denne indstilling vil givetvis også blive fremmet af den kendsgerning, at den internationale terror vurderes at være aftagende fremover i takt med, at Al-Qaeda-netværket mister opbakning samtidig med at chokvirkningen fra 11/9 er ved at lægge sig.

Som forekæmper for menneskerettigheder og privacy er der derfor rigtig god grund til at være optimist.

Se video med hele præsident Barack Obama´s tale nedenfor.

Vodpod videos no longer available.

Dansk Privacy Netværk podcaster


 
linse
 
Det er en selvfølge idag at gøre brug af moderne medieværktøjer. For et emne som privacy er det interessant af flere grunde, at vi er i stand til at komme i dialog med det omkringliggende samfund på en effektiv, engagerende og direkte måde. Det har således været en af grundene for valget af en blog, at kunne medvirke til en interaktiv debatkultur. Et andet virkningsfuldt værktøj er podcasting, som er en relativ ny form for distribution af lyd og billede. Med denne nye feature som lanceres i dag, vil der blive mulighed for at  afspille en lyd- eller videofil, som kan downloades og/eller afspilles på computeren eller mp3-afspilleren. Via Vodpod vil der løbende blive præsenteret podcasts med relevant privacyindhold. Vi vil naturligvis selv producere og udsende podcasts, men vil også vise udsendelser, som vi abonnerer på, fra ind- og udland. Med Dansk Privacy Netværks podcast håber vi at kunne nå ud til en endnu bredere kreds i samfundet om ikke alene betydningen af privacy men også om vore egne aktiviteter. 
Al forskning og udvikling bør hele tiden sættes i en større menneskelig sammenhæng, både politisk, socialt og kulturelt. Denne ledestjene må heller ikke gå tabt for så vidt angår privacy. World Wisdom Council har således i The Budapest Declaration fra 2004 fremhævet, at vi i omtalen af menneskerettigheder ofte glemmer det ansvar vi også har hver især som individ. Menneskerettighederne kan ikke sikres, såfremt vi ignore-rer menneskets ansvar for sin egen adfærd og udviser ligegyldighed overfor etik og egen skæbne. Som utraditionel inspiration lægges ud med en video, som omtaler et seminar, som World Wisdom Council afholdt i Düsseldorf i 2006 og som kommer ind på nogle af de grundlæggende udfordringer mennesket og verdenssamfundet står overfor i det 21. århundrede. På premieredagen vises yderligere 4 udenlandske ud-sendelser, som vi også mener er tankevækkende og informative og med en generel dansk interesse. For fuldstændighedens skyld skal det understreges, at indholdet af de viste podcasts alene er udgivernes ansvar, ligesom udtrykte holdninger heller ikke nødvendigvis deles af Dansk Privacy Netværks medlemmer. God fornøjelse.