Hans Ulrik Rosengaard, cand. mag., ph.d.-stipendiat


Om min forskning: I min ph.d. afhandling, Privacy – at blive sin selvbeskrivelses suveræn, har jeg lavet en tværvidenskabelig begrebsforfølgelse af privacy. Med afsæt i den amerikanske filosof Richard Rortys tanker om selvperfektion fra Contingency, irony, and solidarity (1989), har jeg forsøgt at beskrive det behov, hvis imødekommelse privacy historisk har fået til opgave at varetage – et behov jeg kalder behovet for at blive sin selvbeskrivelses suveræn.

Afhandlingen belyser dernæst – ved hjælp fra Cecile M. Jagodzinskis Privacy and Print (1999) – den revurdering, der blev privacy til del i 1600-tallets England: Hvor privacy i århundredets begyndelse blev betragtet med mistænksomhed, så medfører en kombination af primært reformation og bogtrykkerkunst (den foregående store IT-teknologiske revolution), at privacy ved århundredets afslutning dels tolereres og dels – så småt – er noget fællesskabet har vanskeligt ved at nægte individet.

I afhandlingens juridiske afsnit følger jeg i sporet på Daniel J. Soloves Understanding Privacy (2008) og ser på specielt den amerikanske juras forsøg på at bestemme privacys objekt: Fra traditionens begyndelse med Samuel D. Warren og Louis D. Brandeis’ evigt unge og stadigt inspirerende artikel ”The right to privacy” fra 1890 over bl.a. Jed Rubenfelds ”The right of Privacy” fra 1989 og frem til Soloves eget forsøg på at udvikle en taksonomi for privacy-problemer i bogen fra 2008. I forlængelse af denne gennemgang diskuteres det hvordan en humanvidenskabelig og spekulativ bestemmelse af behovet for at blive sin selvbeskrivelses suveræn kan spille sammen med de juridiske konceptualiseringer af privacys objekt.

Afhandlingens idehistoriske sigte kan ses som et forsøg på at selvstændiggøre og potensere privacy-forskningen ved at frigøre privacy-begrebet fra et liv som blot supplement til privat-offentlighedsdikotomien for i stedet at betragte privacy i samspil med dét, jeg har været krukket nok til at kalde Publi∙City.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s