Dansk Privacy Netværk podcaster


 
linse
 
Det er en selvfølge idag at gøre brug af moderne medieværktøjer. For et emne som privacy er det interessant af flere grunde, at vi er i stand til at komme i dialog med det omkringliggende samfund på en effektiv, engagerende og direkte måde. Det har således været en af grundene for valget af en blog, at kunne medvirke til en interaktiv debatkultur. Et andet virkningsfuldt værktøj er podcasting, som er en relativ ny form for distribution af lyd og billede. Med denne nye feature som lanceres i dag, vil der blive mulighed for at  afspille en lyd- eller videofil, som kan downloades og/eller afspilles på computeren eller mp3-afspilleren. Via Vodpod vil der løbende blive præsenteret podcasts med relevant privacyindhold. Vi vil naturligvis selv producere og udsende podcasts, men vil også vise udsendelser, som vi abonnerer på, fra ind- og udland. Med Dansk Privacy Netværks podcast håber vi at kunne nå ud til en endnu bredere kreds i samfundet om ikke alene betydningen af privacy men også om vore egne aktiviteter. 
Al forskning og udvikling bør hele tiden sættes i en større menneskelig sammenhæng, både politisk, socialt og kulturelt. Denne ledestjene må heller ikke gå tabt for så vidt angår privacy. World Wisdom Council har således i The Budapest Declaration fra 2004 fremhævet, at vi i omtalen af menneskerettigheder ofte glemmer det ansvar vi også har hver især som individ. Menneskerettighederne kan ikke sikres, såfremt vi ignore-rer menneskets ansvar for sin egen adfærd og udviser ligegyldighed overfor etik og egen skæbne. Som utraditionel inspiration lægges ud med en video, som omtaler et seminar, som World Wisdom Council afholdt i Düsseldorf i 2006 og som kommer ind på nogle af de grundlæggende udfordringer mennesket og verdenssamfundet står overfor i det 21. århundrede. På premieredagen vises yderligere 4 udenlandske ud-sendelser, som vi også mener er tankevækkende og informative og med en generel dansk interesse. For fuldstændighedens skyld skal det understreges, at indholdet af de viste podcasts alene er udgivernes ansvar, ligesom udtrykte holdninger heller ikke nødvendigvis deles af Dansk Privacy Netværks medlemmer. God fornøjelse.

Dansk Privacy Netværk introducerer månedens klummeskribent


keyboard

Dansk Privacy Netværk vurderer, at der er et udpræget behov for en bred og åben debat om privacy. Dansk Privacy Netværk har naturligvis ikke alene en generel interesse i, men føler også et ansvar for at udbrede kendskabet til og forståelsen for privacy for den enkelte borger så vel som enhver privat og offentlig organisation. Men Dansk Privacy Netværk ser det selvsagt også som en af sine væsentligste opgaver, at gøre opmærksom på behovet for støtte til øget offentlig og privat forskning og udvilking i privacy.

Dansk Privacy Netværk vil gerne yde sit bidrag til en lødig og seriøs debat med introduktionen af månedens klummeskribent. Ideen er at invitere en ekspert, journalist eller en engageret person til efter eget valg at tage et eller flere temaer om privacy op til debat på bloggen. Det kan være et aktuelt emne, men det kan også være med en særlig forskningsmæssig, erhvervsmæssig, samfundsmæssig eller personlig synsvinkel. En kritisk tilgang er forventelig og også mere end velkommen, men behøver absolut ikke at være en forudsætning. Det gode eksempel vil selvfølgelig have en ligeså stor opmærksom-hedsværdi i debatten. Det er så håbet, at indlæggene vil blive livligt kommenteret af alle.

Vi vil om kort tid præsentere den første klummeskribent for august.